Postani instruktor Nacionalne škole rolera, neka ti posao bude zadovoljstvo...

UDRUŽENJE INSTRUKTORA ROLERA SRBIJE

Click here to edit subtitle


stranica u pripremi...

INSTRUKTOR ROLERA
 UIRS Nivo 1

                    UIRS Nivo 1

Element:  

                    UIRS Nivo 1

Element: 

                   UIRS Nivo 1

Element: 

                    UIRS Nivo 1

Element: 

                 UIRS Nivo 1

Element: 

                  UIRS Nivo 1

Element: 

                  UIRS Nivo 1

Element: 

                    UIRS Nivo 1

Element: 

Polaznici Kursa koji u potpunosti savladaju gore predstavljene elemente, demonstrirajući ih u pravilnom tajmingu i ritmu mogu računati na dobijanje licence za zvanje INSTRUKTOR ROLERA - Nivo 1 iz praktičnog dela Kursa, nakon čega ostvaruju pravo na polaganje testa iz teoretskog dela Kursa.

Teoretski deo Kursa je napisan u vidu tekstalnog upitnika - Testa, sa posebnim bodovanjem tačnih i ne tačnih odgovora. Kandidati koji tačno odgovore na više od 80% pitanja iz Testa mogu računati na dobijanje licence za zvanje INSTRUKTOR ROLERA - Nivo 1.

Važna napomena: Dobijena licenca važi godinu dana i nakon isteka se mora obnoviti novom, polaganjem i praktičnog i teoretskog dela Kursa.

Nakon dve godine radnog iskustva  Instruktori rolera - nivo 1, ostvaruju mogućnost izlaska na polaganje za zvanje INSTRUKTOR ROLERA - Nivo 2
Napomena: Samo instruktori koji su svoju položenu licencu verifikovali i naredne godine, imaju pravo polaganja za viši nivo zvanja. Dve godine radnog iskustva ne podrazumeva dve kalendarske godine, već dve radne godine (2xpoložen ispit za Nivo 1)

INSTRUKTOR ROLERA
 UIRS Nivo 2

Podrazumeva polaganje kompletnog programa za licencu INSTRUKTOR ROLERA Nivo 1 uz dodatni program za Nivo 2 :

   UIRS Nivo 2

Element: 

                   UIRS Nivo 2

Element: 

                   UIRS Nivo 2

Element: 

                    UIRS Nivo 2

Element: 

                    UIRS Nivo 2

Element: 

                   UIRS Nivo 2

Element: 

                    UIRS Nivo 2

Element: 

                   UIRS Nivo 2

Element: 

Nakon četiri  godine radnog iskustva (2 + 2), Instruktori rolera Nivo 2, ostvaruju mogućnost izlaska na polaganje za zvanje INLINE SKATE INSTRUCTOR - Level 3, prestižno internacionalno zvanje, zvanično priznato na celom svetu, uz dozvolu za rad na višim pozicijama u bilo kojoj registrovanoj školi rolera na planeti.

Level 3 se polaže u inostranstvu pred komisijom Internacionalnog Sertifikovanog Programa za licenciranje instruktora rolera - ICP.

Level 3 u svom nazivu nosi i prefiks teach to teach što podrazumeva da oni koji ga imaju, automaski postaju članovi komisije za licenciranje novih instruktora rolera, ispred Udruženja Instruktora Rolera Srbije.